Oferta

Oferuję usługi w zakresie wyceny:

 • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy);
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe);
 • nieruchomości komercyjnych (biur, magazynów, centrów handlowych);
 • budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, zabytków);
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych;
 • ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, itp.);
 • prawa użytkowania wieczystego;
 • i inne.

Wyceny nieruchomości wykonuję dla różnych celów i potrzeb, m. in.:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych;
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji;
 • ubezpieczenia nieruchomości;
 • wniesienia aportu;
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny;
 • podziału majątkowego;
 • zniesienia współwłasności;
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat;
 • przekształceń własnościowych;
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań;
 • naliczenia opłat cywilno – prawnych;
 • opłat adiacenckich;
 • i inne.

Ponadto świadczę usługi w zakresie:

 • doradztwa w zakresie rynku nieruchomości;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.