Informacje dla Klienta

Dokumenty niezbędne do wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego: 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej;
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej;
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów;
 • decyzja o warunkach zabudowy – jeżeli została wydana,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej;
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej;
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • dokumentację techniczną budynku;
 • pozwolenie na budowę;
 • decyzja o warunkach zabudowy ;
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;
 • pozwolenie na użytkowanie.

Nieruchomość lokalowa:

 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • aktualny odpis z księgi wieczystej dla części wspólnej nieruchomości;
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki na której posadowiony jest budynek z przedmiotowym lokalem;
 • zaświadczenie starosty o samodzielności lokalu;
 • schemat lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:

 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki na której posadowiony jest budynek z przedmiotowym lokalem;
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu;
 • schemat lokalu.

Przydatne linki do stron internetowych:

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie